Adatvédelmi nyilatkozat


Személyes adatokat csak

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
  • az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény,
  • valamint a 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásnak

megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk és a tőlünk elvárható legnagyobb gondossággal védjük azokat.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

A felhasználói adatok a kiszállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállítást végző cégeknek.

A vásárlás és a regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük, az adatok megfelelőségéért kizárólag az adatokat megadó felhasználó felel.


A felhasználónak felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, kérésének megfelelően módosítjuk vagy töröljük az adatait, ha ezt írásban kéri az info@webmeszler.hu email címen.


A felhasználó által megadott adatokat a weboldalt üzemeltető és az adatokat kezelő WebMeszler Kft. (Székhely: 7800 Siklós, Harkányi út 6/B, adószám: 23801170-1-02, cégjegyzékszám: 02-09-078518, email: info@webmeszler.hu) kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve a felhasználóval hírlevél formájában való kapcsolattartás céljából tárolja és használja.


Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A felhasználó a 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.


Tárhelyszolgáltató:

SWNet Group Bt.

(Székhely: 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 20., adószám: 22523097-2-42, cégjegyzék száma: 01-06-778407, email: info@tarhelykeszito.hu)